Ek kaynaklar

Telif hakkı kavramları hakkında ek bilgiler

 • Sorumluluk ve çözüm yolları

  • Genel olarak, bir yaratıcının veya telif hakkı sahibinin telif hakkının ihlal edildiğini öne sürmesi için eserinin geçerli telif hakkına sahip olduğunu ve eserinin korumalı bir bölümünü davalının kopya ettiğini kanıtlaması yeterlidir. Fakat bazı durumlarda davalının niyeti de önemlidir, örnek olarak davalı o eseri bir istisna veya sınırlama kapsamında kullandığını veya eserini bağımsız yarattığını öne sürebilir.

  • Bazı ülkelerin telif hakkı yasaları, telif hakkı sahiplerine hak ihlali halinde çözüm yolları sunmaktadır. Bu yasalar, zarar tazmini dahil çözüm yollarının türlerini ve tutarlarını da belirlemektedir. İlgili yasaların izin verdiği zarar tazminlerini ve diğer çözü yollarını öğrenin, bazı ülkelerde bu kapsama avukat ücretleri de dahildir.

 • Lisans ve devir

  • Pek çok yaratıcı ve telif hakkı sahibi, telif hakkı yasaları uyarınca sahip oldukları münhasır hakları tam olarak kullanmak için yardım almaktadır veya kendi namına kullanmaları için başkalarına izin vermektedir. Bunun içi çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Bazı yaratıcılar, bu hakların bazılarının veya tümünün münhasır veya başka türlü lisansını vermektedir. Bazı yaratıcılar ise haklarını satmaktadır, bunları kullanmaları için başkalarına izin vermektedir ve bazı durumlarda karşılığında royalti ücreti almaktadır. Telif hakkını satmak veya lisans vermek için bazı formaliteleri yerine getirmek gerekir, örneğin bazı telif hakkı yasalarına göre bu lisansı yazılı tanzim etmek gerekmektedir.

 • Telif hakkı devirlerinin ve lisanslarının iptal edilmesi

  • Bazı ülkelerin yasalarına göre telif hakkı sahipleri, devir anlaşmasında veya lisansta iptal hakkı bulunmasa bile devir anlaşmasını veya lisansı iptal edebilir. Örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı Yasası, devir anlaşmasının veya lisansın geçerlilik başlangıç tarihine göre iki ayrı iptal mekanizması içermektedir. Bu haklara ilişkin ek bilgi ve yaratıcıların ve telif hakkı sahiplerinin bu haklara sahip olup olmadığı hakkında bilgi için bakınız https://rightsback.org

 • Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin CopyrightX kursu.

  • Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin HarvardX adlı uzaktan eğitim programı kapsamındaki ders: http://copyx.org/

  • http:// online-learning.harvard.edu/course/copyrightx.

 • Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakları Dairesinin (United States Copyright Office) "Copyright Basics” başlıklı 1 no.lu Tebliği: http://www.copyright.gov/circs/circ01.pdf

 • Coursera’nın yayınladığı Copyright for Educators & Librarians başlıklı ders kitabı. Tüm hakları saklıdır. https://www.coursera.org/learn/copyright-for-education

Telif hakkı felsefesi hakkında ek bilgi

Kamu malı hakkında ek bilgiler

Katılımcıların tavsiye ettiği kaynaklar

CC sertifikası katılımcıları, sertifika sitesindeki Hypothes.is sayfasına not yazarak pek çok ek kaynak tavsiye etmektedir. Creative Commons olarak bu ek kaynakları henüz incelemedik, fakat dikkatinize sunuyoruz: https://certificates.creativecommons.org/cccertedu/chapter/additional-resources-2/

Last updated