Ek kaynaklar

Madde 4.2’de anlatılan davalar hakkında ek bilgiler

FedEx aleyhine açılan davada verilen karar, Amerikan 2. Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandı ve gerekçe şöyle açıklandı: “Sonuç olarak, okulların materyalleri ticari amaçla kullandığının iddia edilmediğini dikkate alarak, lisansın kesin koşulları, lisans uyarınca sahip olduğu hakları kullanan okullar adına FedEx’in materyalleri çoğaltmasına ve karşılığında FedEx’in maliyetinin üstünde bir ücret almasına izin vermektedir. Mahkeme karanının onaylanmasına karar verildi.”

Office Depot aleyhine açılan davada, Great Minds davalının baskı merkezlerinin FedEx ile aynı şekilde BY-NC-SA 4.0 lisansını ihlal ettiğini öne sürdü. Great Minds ayrıca Office Depot personelinin okulları dolaşarak baskı siparişleri topladığını ve bu durumun lisansın ihlal edildiğini gösteren başka bir kanıt olduğunu iddia etti. Bu dava ile FedEx davası arasındaki fark, Great Minds ile Office Depot arasında bir sözleşme imzalanmış olması ve söz konusu sözleşmeye göre Office Depot’un ders kitaplarını okullar için basmasının ve karşılığında Great Minds’e royalti ücreti ödemesinin gerekmesiydi.[1]

California Merkez Mahkemesi, Office Depot’un haklı olduğuna karar verdi ve gerekçeyi şöyle açıkladı: “Creative Commons lisansı, lisanslı materyallerin tamamını veya bir kısmını sadece ticari olmayan amaçlar için çoğaltma hakkını okullara açıkça vermektedir ve okulların materyalleri çoğaltma işini Office Depot gibi üçüncü şahıslara vermesini yasaklamamaktadır. Okullar Creative Commons lisansı uyarınca sahip oldukları hakları kullanan kuruluşlar oldukları için Office Depot’un okullara verdiği baskı hizmetlerinden kâr elde edip etmediğinin dava konusuyla ilgisi yoktur.”

Mahkeme kararında ayrıca şu sonuca vardı: “Creative Commons lisansı okullara (1) materyalleri gayri ticari amaçlar için çoğaltma ve kullanma hakkı vermektedir; (2) okulların materyalleri herhangi bir yöntemle veya süreçle halka temin etmesine izin vermektedir; (3) okulların üçüncü şahıslardan baskı hizmeti almasını yasaklamamaktadır. Lisansı kullanan, lisans kapsamında sahip olduğu hakları kullanırken üçüncü şahıs yüklenicilerden hizmet alabilir, çünkü lisans böyle bir hizmet almayı yasaklamamaktadır. Great Minds, Office Depot’un verdiği hizmetin lisans kapsamında olmadığını iddia etmemiştir, bu nedenle Office Depot’un telif hakkını ihlal ettiğine ilişkin Great Minds’in iddiası kanıtlanmamıştır”.

Mahkeme, Office Depot personelinin okulları dolaşarak baskı siparişleri topladığı iddiasını da değerlendirdi ve bunun sonucu değiştirmeyeceğine karar verdi. Great Minds ile Office Depot arasındaki davada verilen bu karar, California 9. Yüksek Mahkemesinde temyiz edildi.

Lisanslarda değişiklik yapmak hakkında ek bilgi

Creative Commons’ın sık sorulan sorulardan yaptığı seçmeler. CC BY 4.0

Creative Commons, CC lisanslarının değiştirilmesi, CC BY 4.0

Lisanslı eserlerin CC simgesi ile işaretlenmesi hakkında ek bilgi

Creative Commons, İşaretleme/Yaratıcılar/Üçüncü Şahıslara Ait İçerikleri İşaretlenmesi. CC BY 4.0

Lisans uyumluluğu hakkında ek bilgiler

Creative Commons, Uyumlu Lisanslar. CC BY 4.0

Creative Commons, Wiki/CC Lisansı Uyumluluğu. CC BY 4.0

Lisans Uyumluluğu. CC BY-SA 3.0

CC lisansları hakkında ek bilgiler

Melanie Dulong de Rosnay, Creative Commons Licenses Legal Pitfalls: Incompatibilities and Solutions, Amsterdam Üniversitesi Bilgi Hukuku Enstitüsü ve Creative Commons Hollanda. CC BY 3.0 NL

Till Kreutzer, User Related Drawbacks of Open Content Licensing adlı makale, Open Content Licensing: From Theory to Practice içinde, editör Lucie Guibault ve Christina Angelopoulos. CC BY NC 3.0

Dipnotlar

[1] Dava dilekçesine göre bu sözleşme, FedEx davası devam ederken imzalandı. Fakat bölge mahkemesi FedEx lehine karar verdikten sonra Office Depot, Great Minds ile imzalamış olduğu sözleşmeyi sona erme tarihinden önce feshetti ve mahkemenin FedEx davasında verdiği karara dayanarak Great Minds’a royalti ücreti ödemeksizin Great Minds’in materyallerini okullar için basmaya devam etti.

Last updated