Ek kaynaklar

Açık Erişim hakkında ek kaynaklar

Açık Erişim ve OER savunuculuğu

  • Toronto Üniversitesi Kütüphanesi, OER and Advocacy: What Can Librarians Do?. Kütüphanecilerin OER’e geçişi nasıl destekleyebileceğine ve akademisyenlerin OER hakkında görüşlerine ilişkin kaynaklar bilgiler.

  • Southampton Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi, ROAR: Registry of Open Access Repository Mandates and Policy. Mevcut açık erişim politikaları, koşulları ve ayrıntıları konulu inceleme.

  • Scholarly Communication Toolkit: Scholarly Communication Overview by Advancing Learning Transforming Scholarship at the Association of College & Research Libraries. Kütüphanecilerin kütüphane faaliyetlerine ve programlarına akademik iletişim açısından bakmasına ve yöneticiler, öğretim üyeleri, çalışanlar, öğrenciler ve diğer kütüphaneciler için sunumlar hazırlamasına yardım eden bir araç.

Yeni gelişen açık erişim yayıncılık modelleri hakkında

Türkçe kaynaklar

Last updated