5.5 Kurumunuzu açık hale getirmek

Eğitim kurumları açık eğitim içeriğini, uygulamalarını ve topluluğu, politikalarla nasıl destekleyebilirler?

Neden önemli?

Dünyanın dört bir köşesindeki eğitim kurumları, eğitimcilerini, personelini ve öğrencilerini AEK kullanma, revize etme ve paylaşma konusunda yeni açık eğitim uygulamalarıyla ve bunları uygulayan topluluklarla nasıl destekleyeceklerini anlamaya çalışıyorlar. Eğitim kurumlarının yöneticileri, açık eğitimi desteklemek ve teşvik etmek için çeşitli politika araçlarını nasıl kullanabilirler?

Öğrenim çıktıları

Bu bölümü tamamladığınızda;

 • Açık eğitim hedeflerinize ulaşmanız için politika gerekip gerekmediğini ve gerekiyorsa neden gerektiğini saptayabilir,

 • Açık eğitim politikası seçeneklerini anlayabilir,

 • Mevcut kurumsal politikalarınızı değerlendirebilir, ● Kurumsal, açık bir politikanın nasıl geliştirileceğini bilebilirsiniz.

Sizin için neden önemli?

Açık eğitim çalışmanızı destekleyen kurumsal politikalar olsaydı? Derslerini açık hale getirecek şekilde yeniden tasarlamak isteyen eğitimcilere para ve zaman verilmiş olsaydı? Eğitim kaynaklarını ve / veya araştırmalarını paylaşanları ödüllendiren terfi ve kıdem programları olsaydı? Açık eğitimi destekleyen politikaların siz ve öğrencileriniz üzerinde ne gibi etkileri olabilirdi?

Temel bilgiler

Eğitim kurumları, aralarından seçim yapabilecekleri geniş bir açık eğitim politikaları seçenekleri yelpazesine sahiptir.

 • AEK'nın varlığı, ve bunların öğrencileriniz ve öğretim kadronuza faydaları konusunda farkındalık yaratın.

  • Faaliyet: Okulunuzda veya üniversitenizde her sene "açık eğitim" günü düzenleyin.

 • Paydaşlarınıza kurumunuzun açık eğitim stratejisini desteklemeleri için yetki verin.

  • Faaliyet: Öğrenciler, öğretmenler, erişilebilirlik uzmanları, dekanlar, kitapçılar, bağışçılar, kütüphaneler, eğitim malzemeleri tasarımcıları, e-öğrenim vb.'den oluşan bir Açık Öğretim Çalışma Grubu oluşturun.

 • Finanse ettiğiniz tüm içeriğin AEK olduğundan emin olun.

 • Bir eğitim sorununu çözmek için bir faaliyet çağrısı yayınlayın.

  • Faaliyet: Bir AEK Hibe Programı hazırlayın. En çok kayıt yapılan 50 dersin kapalı içerikten AEK'na dönüşümü için, öğretim kadrosu ve personeli desteklemek için fon ayırın.

  • Örnek: Maricopa County Community College, öğretim malzemelerinin maliyetlerini düşürmek için açık ders kitabı girişimi başlattı. Açık dersler oluşturmak ve öğretim kadrosunu AEK konusunda eğitmek için hibeler sağladılar. Süreçleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 • Açık eğitimi desteklemek için mevcut stratejik belgelerden yararlanın.

  • Faaliyet: Kilit kurumsal strateji belgelerine açık eğitim hedefleri ekleyin. ○ Faaliyet: Dersler / programlarda AEK benimsendiğinde gelişim görülen temel performans göstergelerini tanımlayın ve izleyin.

  • Örnek: Öğrenci sonuçlarının geliştirilmesi, 1. günde öğrenim kaynaklarının %100'üne erişebilen öğrencilerin oranının artırılması, dersten geçme / kalma dönemlerinde okul terk oranının azaltılması, dönem başına alınan kredi sayısının artırılması, öğrenci borcunun azaltılması, mezuniyet süresinin kısaltılması.

 • AEK paylaşımını kolaylaştırın

  • Faaliyet: Küresel bir AEK havuzuna kaydolun ve eğitmenlerinizin ve öğrencilerinizin başkalarının hazırladıkları AEK'nı bulmalarını ve kendi AEK'nı paylaşmalarını kolaylaştırın. Mesleki gelişim sağlayın.

 • Eğitmenlerin yasal paylaşım haklarına sahip olmalarını sağlayın.

  • Faaliyet: Eğitmenin çalışmasına CC lisansı alabilmek için gerekli yasal haklara sahip olması için kurum ile öğretim üyeleri / öğretmenler arasındaki sözleşmede değişiklik yapın.

  • Örnek: Yeni Zelanda'da uygulanan bir Creative Commons politikası, öğretmenlere kaynaklarının paylaşımı ve yeniden kullanımı konusunda önceden çevrimiçi dağıtım izni vermektedir. Politika aynı zamanda gerek okulun gerekse de öğretmenin - aynı zamanda ülkenin ve dünyanın dört bir yanından öğretmenlerin - Yeni Zelandalı öğretmenlerin ürettikleri kaynakları görev yaptıkları süre boyunca kullanmaya ve uyarlamaya devam etmelerini sağlamaktadır. Creative Commons NZ okulların kabul etmesi için açıklamalı bir politika şablonu geliştirmiştir.

 • Öğrencilere AEK bilgileri sağlayın.

  • Faaliyet: Bir derste AEK veya açık bir ders kitabı kullanıp kullanmadığını öğrencilerin görebilmeleri için ders kataloglarında AEK Dersi tanımlamaları bulunmasını zorunlu tutun. Örnek: CUNY kataloğunda AEK'nı etiketliyor (video).

 • Paylaşımı ödüllendirin.

  • Faaliyet: OER hazırlayanları / kabul edenleri / kullananları ve Açık Erişim dergilerinde yayınlayanları ödüllendiren terfi ve kıdem politikaları oluşturun. Terfi ve kıdem incelemesi sırasında, AEK oluşturma ve uyarlama, müfredat yeniliği ve akademik hizmet bağlamında uygun şekilde ödüllendirilmelidir.

Açık eğitim politikalarının uygulanması

Çoğu açık eğitim politikasının amacı, kamu (veya vakıf) tarafından finanse edilen eğitim kaynaklarının 5R izinleriyle kamuya açık olmasını sağlamaktır. Konu açık eğitim politikalarının uygulanması olduğunda, bir çok insan önemli bir role sahiptir.

Finansör ve program görevlilerinin açık politikayı anlamaları, finansmandan faydalananlara bunun önemini sözlü ve yazılı olarak iletmeleri ve politika koşulları kapsamında toplumun açık lisanslı içeriğe tam erişebildiğini kontrol ederek durumun takibini yapmaları gerekmektedir.

Üniversite / yüksek okul yönetimi, açık pedagoji / uygulamalara yönelik olarak AEK hazırlayan, yeniden düzenleyen, paylaşan ve uyarlayan ve/veya derslerini yeniden tasarlayan öğretim kadrosuna tam destek sağlamalıdır (örneğin tam zamanlı AEK / AE (Açık Erişim) kütüphane görevlisi tutmak gibi). Kurumlar ayrıca, açık eğitim çalışmalarıyla uğraşan öğretim görevlilerinin terfi ve kıdem inceleme dönemlerinde (cezalandırılmak yerine) ödüllendirilmelerini sağlamak için terfi ve kıdem politikalarını gözden geçirebilir ve (ihtiyaç varsa) değiştirebilirler.

Son notlar

Eğitim kurumları eğitmenleri, personeli ve öğrencilerini kapalı içerik ve uygulamalardan açık içerik ve uygulamalara yönlendirdiklerinde, açık eğitim gelişir. Eğitmenler dersleri en iyi şekilde tasarlamak, uygulama ve eğitimlerini, öğrencilerin bilgiyi ortaklaşa yaratmalarını ve fikir ve kaynaklarını küresel bir kitle ile açıkça paylaşarak bilginin sınırlarını zorlamalarını sağlayacak şekilde düzenlemek isterler. Fakat eğitmenler bunu yalnız başlarına yapamazlar. Açık eğitime geçmek ve tüm avantajlarından faydalanabilmek için siyasi ve finansal desteğin yanı sıra zaman, personel ve politika desteğine ihtiyaç duyarlar.

Last updated