5.4 Açık pedagoji / uygulamalar

Eğitimde açıklık, bilgi üretimine ortaklaşa yaratma ve aktif katılım aracılığıyla öğrenme potansiyeli sağlamaktadır.

Öğenim çıktıları

Bu bölümü tamamladığınızda;

 • Telif haklarının pedagojiyi nasıl kısıtladığını açıklayabilir,

 • Açık pedagoji, açık uygulamalar ve AEK destekli pedagojinin üç tanımını anlayın ve açık lisanslandırmanın her birini nasıl etkinleştirdiğini tanımlayabilir,

 • Uygulamada açık pedagoji örneklerini listeleyebilirsiniz

Neden önemli?

Akıllı telefonların ilk çıktığı zamanları hatırlıyor musunuz? Eski telefonlara göre sınırsız özelliklerle doluydular. Akıllı telefonlardan önce sadece çağrı yapabiliyor ve mesajlaşabiliyorduk. Akıllı telefonlardan sonra, video ve resim çekebiliyoruz, film ve müzik oynatabiliyor, internette dolaşabiliyor, e-posta okuyabiliyor, çağrı ve mesajlaşma yapabiliyoruz. Eski telefonları uzun süreli kullananların, yeni telefonların sunduğu tüm özelliklerden faydalanması güçtü. Eski telefonların sınırlamalarına çok fazla alışmışlardı. Aylarca - bazen yıllarca - akıllı telefonlarını sadece çağrı ve mesajlaşma için kullandılar (belki siz de böyle birini tanıyorsunuz).

Çoğu eğitmen, aynı problemi AEK ile yaşamaktadır. Sınırlayıcı lisanslar altında yayınlanan eğitim malzemelerini çok uzun süre kullandıklarından, AEK'nın sunduğu yeni pedagojik kabiliyetlerden faydalanmakta zorluk çekmekteler. Bu pedagojik kabiliyetlerin tümü, esas olarak eğitmenlerin ve öğretmenlerin, bilgiyi açık şekilde oluşturmaları ve paylaşmalarına, derin bir biçimde öğrenmelerine olanak tanıyan öğretim ve öğrenim uygulama ve araçlarıyla ilgilidir.

Üç tanım

Açık eğitim hareketi, eğitim ve öğretim uygulamalarını daha kapsayıcı, çeşitli ve açık bir biçimde düşünmenin ne anlama geldiğini halen tartışmaktadır. Çeşitli eğitmenlerin bu konuya yaklaşımlarına ilişkin bu örnekleri okuyun. En azından, bu üç temel tanım, bu tartışmadan doğmuştur.

 • Açık Eğitim Uygulamaları (Cronin’in 2018 Open Edu Global sunumu):

  • AEK’nın kullanımı, yeni amaçlarla tekrar kullanımı ve oluşturulması. Aynı zamanda etkileşim, akran destekli öğrenme, bilgi oluşturma ve paylaşma ve öğrenenlerin güçlendirilmesi için sosyal ve katılımcı teknolojileri kullanan işbirlikçi ve pedagojik uygulamalar. Etkileşim, akran destekli öğrenme, bilgi oluşturma ve paylaşma, öğrencilerin güçlendirilmesine ilişkin sosyal ve katılımcı teknolojiler kullanan, işbirliğine dayalı pedagojik uygulamaların ve AEK'nın kullanılması / yeniden kullanılması / oluşturulması.

 • Açık Pedagoji (2017 Öğrencilerle Açık Ders Kitapları Oluşturma Kılavuzu'nda yer alan DeRosa & Jhangiani’ye ait Bölüm):

  • Öğrenci odaklı eğitime erişim serbestliğine yönelik bir bağlılık ve öğrencilerin parçası oldukları toplumsal bilgi alanını şekillendirmelerine olanak tanıyan mimariler tasarlama ve öğrenme araçlarını kullanma süreci. ○ Daha fazla bilgi için: http://openpedagogy.org/open-pedagogy

 • OER Destekli Pedagoji (Wiley & Hilton'ın, 2018 dergi makalesi):

  • Ancak 5R faaliyetlerine katılım iznine sahip olduğunuzda mümkün olan veya uygulanabilen bir takım öğretim ve öğrenim uygulamaları.

Sizin için neden önemli?

Geçmişte AEK kullandığınızda, açık lisansların sağladığı izinlerden faydalandınız mı, yoksa AEK'nı eski, geleneksel telifli malzemeleriniz gibi mi kullandınız? Bir başka deyişle, AEK ile, geleneksel telifli malzemelerle yapılması imkansız olan bir şeyler yaptınız mı? Yapmanızın veya yapamamanızın sebebi neydi?

Temel bilgiler

İnsanların aktiviteler yoluyla öğrendikleri iyi bilinmektedir. Telif haklarının, insanların birtakım faaliyetlerle uğraşmalarını kısıtladığı da aynı şekilde iyi bilinmektedir. Böyle bir karşılaştırmada, telif hakkının, öğrenci ve öğretmenlerin eğitim malzemeleriyle yapabileceklerini daraltarak, pedagojiyi kısıtladığı açıktır. Öğrencilerin yapmalarına izin olmayan şeyler var olduğunda, onların öğrenmek için kullanmalarına izin verilmeyen yöntemler de söz konusudur. Öğretmenlerin yapmalarına izin olmayan şeyler var olduğunda, onların öğretmek için kullanmalarına izin verilmeyen yöntemler de söz konusudur.

Öğretmen ve öğrencilerin yapabilecekleri şeyler üzerindeki bu kısıtlamanın, öğretim ve öğrenimi nasıl etkilediğini, karayolunda uçak sürmek hakkındaki metafor / blog yazısını okuyarak öğrenebilirsiniz.

Açık eğitim uygulamaları, açık pedagoji ve AEK destekli pedagoji örnekleri

Açık öğretim ve öğrenim uygulamalarının temel fikirlerinden biri de tek kullanımlık ve yenilenebilir ödevler arasındaki ayrımdır.

Okul için tamamen amaçsız olduğunu hissettiğiniz ev ödevleri yaptığınızı anımsıyor musunuz? "Tek kullanımlık ödev” öğrencinin öğrenimini destekleyen, fakat dünyaya başka hiçbir değer katmayan bir ödevdir - öğrenci üzerinde saatlerce çalışır, öğretmen not vermek için zaman harcar ve öğrenci ödevi geri alır ve çöpe atar. Tek kullanımlık ödevler, öğrencinin bireysel öğrenimini teşvik etmekle beraber, bu ödevler çalışmalarının sadece o an için değil gelecek için de anlamlı olmasını isteyen kişiler için moral bozucu olabilir.

Diğer yandan, “yenilenebilir ödevler”- öğrencinin bireysel öğrenimini destekleyen ve aynı zamanda dünyaya değer katan ödevlerdir. Yenilenebilir ödevlerde, öğrencilerden kendi öğrenmelerini desteklemenin yanında, sınıf içinden ve dışından diğer öğrenciler için faydalı olacak, açık lisanslı değerli nesneler üretmeleri istenir. Örneğin, klasik yenilenebilir ödevler, öğrencilerin, ders kitapları için yeni örnek vakalar yazmaları, "açıklayıcı" videolar oluşturmaları ve doğrudan öğrenenlerin yerel kültür ve ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde öğrenim malzemelerini değiştirmeleri şeklinde işbirliği içerir.

David Wiley ve Robin DeRosa’nın yeni ders kitapları oluşturmada mevcut malzemelerin uyarlanmasına ilişkin örnekleri de dahil olmak üzere, bu üç pedagojik yaklaşımın uygulamadaki diğer örneklerini keşfedin. Her iki durumda, öğretmenler, öğrencilere kendi ders kitaplarını hazırlatırlar ve sonrasında Creative Commons lisanslarını uygulatırlar. Uygulamadaki diğer AEK destekli pedagoji örnekleri, Murray ve Azzam’ın öğrencilerinin Vikipedi'deki makaleleri önemli biçimde geliştirdikleri ödevleridir. Bu ödevleri tamamladıklarında, öğrenciler gerek kendi öğrenmelerini gerekse de diğer öğrenci ve eğitmenlerin öğrenmelerini desteklemede faydalı olan açık nesneler yarattılar. Bu örneklerde, tek kullanımlık ödevler yerine yenilenebilir ödevler hazırlayan ve daha geniş bir toplulukla etkileşim kuran öğrenciler bulunmaktadır.

Yenilenebilir ödevlere dair diğer birkaç örnek, bir öğrencinin Bloglar ve Vikiler hakkında hazırladığı yeniden düzenlenmiş açıklayıcı video ve öğrencilerce oluşturulmuş CC lisanslı içerik merkezi niteliğindeki DS106 Ödev Bankası'dır. Diğer örnekler Open Pedagogy internet sitesinde mevcuttur.

Son notlar

Yeni akıllı telefonunuzu eski kapaklı telefonunuzu kullandığınız gibi kullanacaksanız, yeni bir telefon almanın pek bir anlamı yoktur! Keza, öğrenmeyi desteklemek için AEK'nı, tıpkı, tüm hakları saklı eski malzemeleri kullandığımız gibi kullandığımızda, öğrencilerin paradan tasarruf etmelerini sağlayabiliriz, fakat açık olmanın dönüştürücü gücünden mahrum kalabiliriz. Öğretim faaliyetinizde AEK kullanmaya hazırlanırken, 5R faaliyetleriyle uğraşma izni bağlamında mümkün olan yeni şeyleri düşünün.

Last updated